Inloggen

  • CIS Aanbiedingen en Nieuws
  • CIS Aanbiedingen en Nieuws
  • CIS Aanbiedingen en Nieuws
image image image image
Er zijn eind 2014 bijna drie miljard mensen online. Dat is 7,9 procent meer dan eind 2013 en komt neer op ongeveer 40 procent van de wereldbevolking.

Dat maakt de International Telecommunications Union (ITU) bekend in zijn jaarlijkse rapport.

Eind 2013 waren er nog 2,71 miljard mensen die gebruikmaakten van internet. Eind 2014 moeten dat er 2,923 miljard zijn. Volgend jaar zal voor het eerst de grens van 3 miljard worden doorbroken.

Brahima Sanou, directeur van de ITU, benadrukt echter dat 4,3 miljard mensen nog steeds niet online zijn en dat 90 procent van deze mensen in ontwikkelingslanden woont. "6 procent van de mensen in ontwikkelingslanden heeft toegang tot vast breedbandinternet tegenover 27,5 procent in ontwikkelde landen. En de groei neemt af", aldus Sanou.

Mobiel internet

De beschikbaarheid van mobiel internet blijft tegelijkertijd fors groeien en internet via mobiele netwerken zal eind 2014 voor ongeveer een derde van de wereldbevolking beschikbaar zijn.

Het verschil tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden blijft ook hier groot, stelt Sanou. In ontwikkelde landen heeft 84 procent van de mensen toegang tot mobiel internet en in ontwikkelingslanden is dat slechts 21 procent.

Nederland

ITU houdt ook elk jaar een ICT Development Index (IDI) bij waar een score aan landen wordt gegeven op basis van onder meer de infrastructuur, gebruik en kennis. Nederland staat op de index van 2013 op plek zeven terwijl Nederland het voorgaande jaar nog de vijfde plaats bezette. 2013 is het meest recente jaar.

De score van Nederland groeide wel licht van 8,36 naar 8,38, maar was niet genoeg om sterker groeiende landen voor te blijven.

"De grootste groep Europese landen zag hun IDI-score van 2012 naar 2013 afnemen", schrijft ITU in het rapport. "Deze trend is te zien bij landen die al een erg hoge ICT-ontwikkeling hadden, zoals Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Oostenrijk, en nu verzadigd raken wat betreft ICT-penetratie."

Computers en internet

ITU prijst Nederland in een rijtje met het Verenigd Koninkrijk (vijfde plek), Finland (achtste plek) en Luxemburg (tiende plek) om de uitmuntende infrastructuur, de goede kennis van inwoners en het hoge gebruik van ICT-diensten.

Het hoge percentage huishoudens met computers (95 procent) en het hoge percentage huishoudens met een internetverbinding (ook 95 procent) in Nederland wordt in het rapport nog uitgelicht.

Denemarken stootte in 2013 Zuid-Korea na lange tijd van de eerste plek. De Denen krijgen een score van 8,86.

Waarom C.I.S.?

Voor 13:00 besteld, morgen in huis
offline afhalen en betalen in de winkel
online betalen en laten bezorgen
veilig betalen

TWITTERintel

microsoft

sbpi_us_rgb


ictwaarborg

Belangrijk: Copyright informatie

Alle op deze site vastgelegde werken als HTML code, teksten, illustraties, afbeeldingen en foto's zijn copyrighted CIS of van hun respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomiatiseerd gegevensbestand en of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopiƫen, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schrifelijke toestemming van C.I.S. Computers & Supplies.
Voor het overnemen van gedeelten van deze site in artikelen, readers en andere werken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich te richten tot C.I.S. Computers & Supplies.