Inloggen

  • CIS Aanbiedingen en Nieuws
  • CIS Aanbiedingen en Nieuws
  • CIS Aanbiedingen en Nieuws
image image image image

Syrië getroffen door gedeeltelijke internet-blackout

Syrië lijkt opnieuw grotendeels afgesloten te zijn van het internet, met uitzondering van de stad Aleppo. Dat blijkt uit statistieken van verschillende bedrijven. Het is niet duidelijk waardoor de internetverbindingen verbroken zijn.

Volgens BGPmon.net, dat verkeer via het border gateway protocol in de gaten houdt, is er sinds vanmiddag nauwelijks meer verkeer met Syrië. Het bgp wordt gebruikt om verschillende netwerken te verenigen tot het internet. Er is enkel nog verkeer met één netwerk in Aleppo; de rest van het internetverkeer is verdwenen, stelt het statistiekenbedrijf.

Akamai, een groot content delivery network, heeft hetzelfde waargenomen: rond half 2 nam het internetverkeer opeens zeer sterk af. Beveiligingsbedrijf Think Umbrella nam dat ook waar. Onduidelijk is waardoor de blackout wordt veroorzaakt: het kan gaan om sabotage door de overheid of de rebellen waarmee die een bloedig conflict uitvecht, of om een ongeluk.

In mei vorig jaar had Syrië ook al een internet-blackout; uiteindelijk duurde die negentien uur. Daarbij was al het verkeer, ook dat van en naar Aleppo, verdwenen. Eind 2012 lag het internetverkeer in het land meerdere dagen plat.

Waarom C.I.S.?

Voor 13:00 besteld, morgen in huis
offline afhalen en betalen in de winkel
online betalen en laten bezorgen
veilig betalen

TWITTERintel

microsoft

sbpi_us_rgb


ictwaarborg

Belangrijk: Copyright informatie

Alle op deze site vastgelegde werken als HTML code, teksten, illustraties, afbeeldingen en foto's zijn copyrighted CIS of van hun respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomiatiseerd gegevensbestand en of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopiëen, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schrifelijke toestemming van C.I.S. Computers & Supplies.
Voor het overnemen van gedeelten van deze site in artikelen, readers en andere werken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich te richten tot C.I.S. Computers & Supplies.